Opublikowany w Uncategorized

Jak przeciwdziałać oszustwom – rozwiązania antyfraudowe?

W zasadzie niemożliwe jest uniknięcie zatrudniania w firmie nieuczciwych pracowników. Niezależnie bowiem od tego, jak bardzo szczegółową prowadziłoby się weryfikację kandydatów do pracy, prędzej czy później popełnia się błąd. Konieczna jest więc kontrola pracowników i przeciwdziałanie oszustwom. Pomagają w tym nowoczesne rozwiązania antyfraudowe – http://positiveretail.pl/rozwiazania-antyfraudowe/. Na czym polegają te najskuteczniejsze?

Proste rozwiązania antyfraudowe

Warto zauważyć, że istnieją pewne proste rozwiązania, które pomagają uniknąć oszustw i kradzieży. Jednym z nich jest wymuszenie na pracownikach logowania się do systemu. Chodzi o to, aby nie byli oni w stanie wykonać jakiejkolwiek operacji bez wcześniejszego logowania. Indywidualne konta poszczególnych pracowników sprawiają, że żadna wykonywana przez nich operacja nie jest anonimowa.

Oczywiście, pewnym problemem mogłoby być teoretycznie korzystanie z cudzych kont. Pracownicy mogą sobie bowiem wykradać dane. Poza tym, istnieje również możliwość, ze współpracują przy oszustwach. Poza tym, czasami pracownicy wymieniają się danymi do logowania, gdyż ułatwia im to pracę. Kierownik nie jest w stanie kontrolować tego procederu i mu zapobiegać. Jednakże, istnieją dzisiaj rozwiązania antyfraudowe, dzięki którym nie ma problemu z korzystaniem z nieswojego konta.

Rozwiązaniem problemu jest centralny monitoring. Zapisuje on wszelkie logowania, dzięki czemu szybko i bez trudu można sprawdzić na nagraniu, kto korzystał w danym momencie z konkretnego konta.

Alarmy i wrażliwe transakcje

Połączenie monitoringu z operacjami wykonywanymi przez pracowników daje menadżerom dużą władzę oraz wiele korzyści. Rzecz w tym, że w zasadzie żaden postępek pracownika nie umknie menadżerowi o ile dobrze korzysta z rozwiązań antyfraudowych.

Obecnie większość systemów pozwala na ustawienie tak zwanych alertów. Chodzi o to, iż system daje znak menadżerowi, jeśli w danym sklepie dzieje się coś niespodziewanego. Zdarzenie to jest jednocześnie nagrywane i oznaczane, dzięki czemu menadżer bez przewijania nagrania może od razu zobaczyć dane zdarzenie.

Poza tym, istnieją również tak zwane wrażliwe transakcje. Chodzi tutaj o transakcje, które wykraczają poza normę, jednak nie są na tyle poważne, aby wywoływać alert. Są to operacje, które są podejrzane, jednak niekoniecznie oznaczają oszustwo. Niemniej jednak, również są one nagrywane oraz oznaczane. Menadżer ma możliwość zaznaczenia w systemie jakiego typu operacje wykonywane przez pracowników go interesują. Otrzymuje wtedy wykaz wszystkich nagrań dotyczących tego typu transakcji. Może on więc jednym kliknięciem uruchomić nagranie, na którym ma możliwość sprawdzenia, czy doszło do jakiegoś oszustwa czy też nie.

Kompetencje pracowników

Rozwiązania antyfraudowe polegają również na tym, że menadżer może nadawać i odbierać kierownikom i innym pracownikom konkretne uprawnienia. Chodzi o to, że jeśli korzysta się z rozwiązań antyfraudowych, system blokuje pewne operacje, jakie próbują wykonać pracownicy. Jednakże, menadżer może nadać poszczególnym pracownikom specjalne uprawnienia, dzięki którym będą mieli oni wolną rękę. Wydaje się, że najlepiej wytłumaczyć to na konkretnym przykładzie:

Menadżer może przykładowo ustalić, że w żadnym sklepie nie można oferować rabatów wyższych niż 20 proc. W takiej sytuacji kierownicy poszczególnych sklepów muszą się dostosować, gdyż każdy wyższy rabat zostanie z automatu zablokowany przez system. Jednakże, menadżer może przez system nadać pewnym kierownikom specjalne uprawnienia. Dzięki nim będą mieli oni wolną rękę i system nie będzie blokował żadnych ich operacji.

Zapobieganie, a nie wykrywanie

Wydawać by się mogło, że monitoring oraz pozostałe rozwiązania antyfraudowe o których była mowa przede wszystkim służą wykrywaniu oszustw. Jest jednak nieco inaczej. Faktycznie, dzięki tym rozwiązaniom antyfraudowym można wykryć kradzieże i inne nadużycia. Jednakże, głównym zadaniem systemów antryfraudowych jest zapobieganie oszustwom. Od dawna już bowiem wiadomo, że oszuści i przestępcy nie tyle dają się odstraszyć przez surowość kary, co raczej przez jej nieuniknioność.

Dodaj komentarz